Sử dụng máy khách DNS tích hợp

Kiểm soát xem ứng dụng DNS tích hợp có được dùng trong Google Chrome hay không.

Chính sách này không ảnh hưởng đến việc máy chủ DNS nào sẽ dùng, mà chỉ ảnh hưởng đến ngăn phần mềm dùng để giao tiếp với các máy chủ đó. Ví dụ: nếu hệ điều hành được định cấu hình để dùng một máy chủ DNS cho doanh nghiệp, thì ứng dụng DNS tích hợp sẽ dùng chính máy chủ đó. Tuy nhiên, ứng dụng DNS tích hợp có thể sẽ xác định các máy chủ theo những cách khác nhau bằng việc dùng các giao thức hiện đại hơn liên quan đến DNS, chẳng hạn như DNS qua TLS.

Nếu bạn đặt chính sách này thành true, thì ứng dụng DNS tích hợp sẽ được dùng, nếu có.

Nếu bạn đặt chính sách này thành false, thì ứng dụng DNS tích hợp sẽ không bao giờ được dùng.

Nếu bạn không đặt chính sách này, thì ứng dụng DNS tích hợp sẽ bật theo mặc định trên MacOS, Android (khi cả VPN lẫn DNS riêng tư đều không được bật) và ChromeOS, đồng thời người dùng có thể thay đổi tùy chọn có sử dụng ứng dụng DNS tích hợp hay không bằng cách chỉnh sửa chrome://flags hoặc chỉ định một cờ dòng lệnh.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameBuiltInDnsClientEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)