Định cấu hình URL trang Tab mới

Định cấu hình URL trang tab mới mặc định và ngăn không cho người dùng thay đổi URL đó.

Trang tab mới là trang mở ra khi các tab mới được tạo (bao gồm cả trang mở trong cửa sổ mới).

Chính sách này không quyết định trang nào sẽ được mở khi khởi động. Những trang đó do chính sách RestoreOnStartup kiểm soát. Nhưng chính sách này có ảnh hưởng đến Trang chủ cũng như trang khởi động nếu bạn đặt chính sách thành mở trang tab mới.

Nếu bạn không đặt chính sách này hoặc để trống thì trang tab mới mặc định sẽ được sử dụng.

Chính sách này chỉ có trên các phiên bản Windows liên kết với miền Microsoft® Active Directory® hoặc phiên bản Windows 10 Pro hay Enterprise đã đăng ký quản lý thiết bị.

Giá trị mẫu: https://www.chromium.org

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

URL trang Tab mới

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameNewTabPageLocation
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)