Cho phép tự động phát nội dung nghe nhìn thuộc danh sách các mẫu URL được phép

Kiểm soát danh sách cho phép gồm các mẫu URL luôn bật chính sách tự động phát.

Nếu bạn bật chính sách tự động phát, thì video sẽ tự động phát (mà không cần người dùng cho phép) nội dung âm thanh trong Google Chrome.

Thông số kỹ thuật của một mẫu URL hợp lệ là:

- [*.]domain.tld (khớp domain.tld và tất cả các miền phụ)

- máy chủ (khớp tên máy chủ chính xác)

- scheme://host:port (các giao thức được hỗ trợ: http,https)

- scheme://[*.]domain.tld:port (các giao thức được hỗ trợ: http,https)

- file://path (Đường dẫn phải là đường dẫn tuyệt đối và bắt đầu bằng '/')

- a.b.c.d (khớp với địa chỉ IP IPv4 chính xác)

- [a:b:c:d:e:f:g:h] (khớp với địa chỉ IP IPv6 chính xác)

Nếu bạn đặt chính sách AutoplayAllowed thành True, thì chính sách này sẽ không có hiệu lực.

Nếu bạn đặt chính sách AutoplayAllowed thành False, thì các mẫu URL được đặt trong chính sách này sẽ vẫn được phép phát.

Lưu ý rằng, nếu Google Chrome đang chạy và chính sách này thay đổi, thì chính sách này sẽ chỉ áp dụng cho các tab mới mở. Vì vậy, một số tab có thể vẫn tuân theo hành vi trước đó.

Giá trị mẫu:

https://www.example.com
[*.]example.edu

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Cho phép tự động phát nội dung nghe nhìn thuộc danh sách các mẫu URL được phép

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\AutoplayWhitelist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)