Các URL sẽ mở khi khởi động

Nếu chọn 'Mở một danh sách URL' làm thao tác khởi động, thì bạn có thể chỉ định danh sách URL sẽ được mở. Nếu bạn không đặt chính sách, thì sẽ không có URL nào mở khi khởi động.

Chính sách này chỉ hoạt động nếu bạn đặt chính sách 'RestoreOnStartup' thành 'RestoreOnStartupIsURLs'.

Chính sách này chỉ có trên các phiên bản Windows liên kết với miền Microsoft® Active Directory® hoặc phiên bản Windows 10 Pro hay Enterprise đã đăng ký quản lý thiết bị.

Giá trị mẫu:

https://example.com
https://www.chromium.org

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Các URL sẽ mở khi khởi động

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\RestoreOnStartupURLs
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)