Tên nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định

Chỉ định tên của nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định. Nếu để trống hoặc không đặt, tên máy chủ lưu trữ do URL tìm kiếm chỉ định sẽ được sử dụng.

Chính sách này chỉ được xem xét nếu chính sách 'DefaultSearchProviderEnabled' được bật.

Giá trị mẫu: My Intranet Search

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Tên nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDefaultSearchProviderName
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)