Cài đặt cookie mặc định

Cho phép bạn đặt trang web được phép hay không được phép đặt dữ liệu cục bộ. Bạn có thể cho phép hoặc từ chối cho phép tất cả các trang web đặt dữ liệu cục bộ.

Nếu chính sách này được đặt thành 'Lưu giữ cookie trong thời hạn của phiên' thì cookie sẽ bị xóa khi phiên đóng. Xin lưu ý rằng nếu Google Chrome đang chạy trong 'chế độ nền', phiên có thể không đóng khi cửa sổ cuối cùng đóng. Vui lòng xem chính sách 'BackgroundModeEnabled' để biết thêm thông tin về cách định cấu hình thao tác này.

Nếu chính sách này không được đặt, 'AllowCookies' sẽ được sử dụng và người dùng có thể thay đổi tùy chọn đó.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Cài đặt cookie mặc định


 1. Cho phép tất cả trang web lưu dữ liệu trên máy
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultCookiesSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. Không cho phép bất kỳ trang web nào lưu dữ liệu trên máy
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultCookiesSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
 3. Lưu giữ cookie trong thời hạn phiên
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultCookiesSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value4


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)