Danh sách trắng máy chủ xác thực

Chỉ định máy chủ nào sẽ được liệt kê trong danh sách trắng dành cho xác thực tích hợp. Xác thực tích hợp chỉ được bật khi Google Chrome nhận được yêu cầu xác thực từ proxy hoặc từ máy chủ nằm trong danh sách được phép này.

Phân tách tên của nhiều máy chủ bằng dấu phẩy. Cho phép ký tự đại diện (*).

Nếu bạn không đặt chính sách này, Google Chrome sẽ cố gắng phát hiện xem máy chủ có ở trên mạng nội bộ hay không, sau đó mới phản hồi yêu cầu IWA. Nếu máy chủ được phát hiện là ở trên mạng Internet thì yêu cầu IWA từ máy chủ sẽ bị Google Chrome bỏ qua.

Giá trị mẫu: *.example.com,example.com

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Danh sách trắng máy chủ xác thực

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameAuthServerWhitelist
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)