Cho phép các máy chủ Nhắn tin gốc ở cấp người dùng (cài đặt mà không cần có quyền quản trị).

Cho phép cài đặt máy chủ Nhắn tin gốc ở cấp người dùng.

Nếu bạn bật tùy chọn cài đặt này, Google Chrome sẽ cho phép sử dụng máy chủ Nhắn tin gốc được cài đặt ở cấp người dùng.

Nếu bạn tắt tùy chọn cài đặt này, Google Chromesẽ chỉ sử dụng các máy chủ Nhắn tin gốc được cài đặt ở cấp hệ thống.

Nếu bạn không đặt tùy chọn cài đặt này, Google Chrome sẽ cho phép sử dụng các máy chủ Nhắn tin gốc ở cấp người dùng.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameNativeMessagingUserLevelHosts
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)