Cài đặt thông báo mặc định

Cho phép bạn đặt liệu các trang web có được phép hiển thị thông báo trên màn hình hay không. Việc hiển thị thông báo trên màn hình có thể được cho phép theo mặc định, từ chối theo mặc định hoặc người dùng có thể được hỏi mỗi lần trang web muốn hiển thị thông báo trên màn hình.

Nếu không thiết lập chính sách này, 'AskNotifications' sẽ được sử dụng và người dùng có thể thay đổi cài đặt này.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Cài đặt thông báo mặc định


 1. Cho phép các trang web hiển thị thông báo trên màn hình
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultNotificationsSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. Không cho phép bất kỳ trang web nào hiển thị thông báo trên màn hình
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultNotificationsSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
 3. Hỏi mỗi lần trang web muốn hiển thị thông báo trên màn hình
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultNotificationsSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value3


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)