Cài đặt thông báo mặc định

Nếu bạn đặt chính sách này thành 1, thì trang web có thể hiển thị thông báo trên màn hình. Nếu bạn đặt chính sách này thành 2, thì trang web không thể hiển thị thông báo trên màn hình.

Nếu bạn không đặt chính sách này, thì AskNotifications sẽ áp dụng nhưng người dùng có thể thay đổi tùy chọn cài đặt này.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Cài đặt thông báo mặc định


 1. Cho phép các trang web hiển thị thông báo trên màn hình
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultNotificationsSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. Không cho phép bất kỳ trang web nào hiển thị thông báo trên màn hình
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultNotificationsSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
 3. Hỏi mỗi lần trang web muốn hiển thị thông báo trên màn hình
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultNotificationsSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value3


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)