Định cấu hình danh sách Ứng dụng web buộc cài đặt

Khi bạn đặt chính sách này, hệ thống sẽ chỉ định một danh sách những ứng dụng web tự động cài đặt mà không cần sự can thiệp của người dùng, cũng như chỉ định những người dùng không thể gỡ cài đặt hay tắt đi.

Mỗi mục trong danh sách của chính sách này là một đối tượng chứa một thành phần bắt buộc:
url (URL của ứng dụng web sẽ cài đặt)

và 3 thành phần không bắt buộc:
– default_launch_container
(chỉ định cách mở ứng dụng web – mặc định là một thẻ mới)

– create_desktop_shortcut
(chọn Bật nếu bạn muốn tạo lối tắt trên màn hình Linux và
Microsoft® Windows®).

– fallback_app_name
(Kể từ Google Chrome phiên bản 90,
bạn có thể ghi đè tên ứng dụng nếu tên đó không phải là một
Ứng dụng web tiến bộ (PWA) hoặc ghi đè tên ứng dụng tạm thời
được cài đặt nếu tên đó là một Ứng dụng web tiến bộ nhưng cần được xác thực trước khi
hoàn tất quá trình cài đặt.)

Xem PinnedLauncherApps để biết cách ghim ứng dụng vào kệ Google Chrome OS.
Xem https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=WebAppInstallForceList để biết thêm thông tin về lược đồ và định dạng.

Giá trị mẫu:

[
{
"url": "https://www.google.com/maps",
"default_launch_container": "window",
"create_desktop_shortcut": true
},
{
"url": "https://docs.google.com",
"default_launch_container": "tab"
},
{
"url": "https://docs.google.com/editor",
"default_launch_container": "window",
"fallback_app_name": "Editor"
}
]

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

URL của ứng dụng web cài đặt tự động.

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameWebAppInstallForceList
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)