Bật tính năng Tính toàn vẹn của mã trình kết xuất

Nếu bạn không đặt hoặc đặt chính sách này thành bật, thì tính năng Tính toàn vẹn của mã trình kết xuất sẽ bật. Bạn chỉ nên tắt chính sách này nếu gặp vấn đề về khả năng tương thích với phần mềm bên thứ ba. Phần mềm này phải chạy trong các quá trình xử lý trình kết xuất của Chrome.

Khi tắt chính sách này, tính bảo mật và độ ổn định của Chrome sẽ bị ảnh hưởng bởi vì mã không xác định và có khả năng gây hại sẽ được phép tải trong các quá trình xử lý trình kết xuất của Chrome. Vui lòng tham khảo https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/master/docs/design/sandbox.md#Process-mitigation-policies để biết thêm thông tin.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameRendererCodeIntegrityEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)