Mã thông báo đăng ký của chính sách đám mây trên màn hình

Chính sách này không còn dùng nữa. Bạn không nên sử dụng chính sách này. Đọc thêm tại https://support.google.com/chrome/a/answer/7643500

Giá trị mẫu: 37185d02-e055-11e7-80c1-9a214cf093ae

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên
Mã thông báo đăng ký của chính sách đám mây trên màn hình

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameMachineLevelUserCloudPolicyEnrollmentToken
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)