Bật tùy chọn giảm thiểu kiểm tra CORS trong quy trình triển khai CORS mới

Bật tùy chọn giảm thiểu kiểm tra CORS trong quy trình triển khai CORS mới, cho phép Tiện ích duy trì hành vi tương thích và cho phép Google Chrome gửi các tiêu đề đã chỉ định mà không cần kiểm tra CORS.

Nếu bạn để trống danh sách này, thì Google Chrome sẽ cố chạy Tiện ích theo cách tương thích và không làm thay đổi API đối với Google Chrome 79 như giải thích tại https://developer.chrome.com/extensions/webRequest.

Nếu bạn đặt danh sách này thành có tên tiêu đề yêu cầu HTTP, thì quá trình kiểm tra CORS sẽ bật tùy chọn giảm thiểu cho Tiện ích và bỏ qua các tiêu đề có trong danh sách.

Nếu bạn không đặt danh sách này, thì cả hai tùy chọn giảm thiểu giải thích ở trên đều không áp dụng.

Để biết thông tin chi tiết về CORS, hãy truy cập vào: https://www.chromestatus.com/feature/5768642492891136.

Xin lưu ý rằng chính sách này sẽ bị loại bỏ trong Google Chrome phiên bản 82.

Giá trị mẫu:

x-googapps-allowed-domains
youtube-restrict

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Bật tùy chọn giảm thiểu kiểm tra CORS trong quy trình triển khai CORS mới

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\CorsMitigationList
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)