Các trang web sẽ không bao giờ kích hoạt quá trình chuyển trình duyệt.

Chính sách này kiểm soát danh sách các trang web không bao giờ kích hoạt quá trình chuyển trình duyệt.

Xin lưu ý rằng bạn cũng có thể thêm các thành phần vào danh sách này thông qua chính sách BrowserSwitcherExternalGreylistUrl.

Khi bạn không đặt chính sách này thì sẽ không có trang web nào được thêm vào danh sách.

Khi bạn đặt chính sách này, mỗi mục sẽ được coi là một quy tắc, tương tự như chính sách BrowserSwitcherUrlList. Tuy nhiên, logic bị đảo ngược: các quy tắc trùng khớp sẽ không mở một trình duyệt thay thế.

Không giống như BrowserSwitcherUrlList, các quy tắc áp dụng cho cả hai hướng. Tức là, khi có tiện ích bổ trợ Internet Explorer và tiện ích này được bật, thì chính sách này cũng sẽ kiểm soát việc Internet Explorer có mở những URL này trong Google Chrome hay không.

Giá trị mẫu:

ie.com
!open-in-chrome.ie.com
foobar.com/ie-only/

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Các trang web sẽ không bao giờ kích hoạt quá trình chuyển trình duyệt.

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\BrowserSwitcherUrlGreylist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)