Chính sách đám mây Google Chrome ghi đè chính sách Nền tảng.


Nếu bạn đặt chính sách này thành true, thì chính sách đám mây sẽ được ưu tiên trong trường hợp xung đột với chính sách nền tảng.
Nếu bạn đặt chính sách này thành false hoặc không định cấu hình chính sách này, thì chính sách nền tảng sẽ được ưu tiên trong trường hợp xung đột với chính sách đám mây.

Chính sách này chỉ có ở dạng chính sách nền tảng bắt buộc trên máy và chỉ ảnh hưởng đến chính sách đám mây trong phạm vi máy.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameCloudPolicyOverridesPlatformPolicy
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)