Kiểm soát việc sử dụng API WebUSB

Cho phép bạn đặt liệu có cho phép trang web truy cập vào các thiết bị USB đã kết nối hay không. Quyền truy cập có thể bị chặn hoàn toàn hoặc người dùng có thể được hỏi mỗi khi trang web muốn truy cập vào các thiết bị USB đã kết nối.

Có thể ghi đè chính sách này cho các mẫu URL cụ thể bằng chính sách 'WebUsbAskForUrls' và 'WebUsbBlockedForUrls'.

Nếu bạn không đặt chính sách này, thì giá trị '3' sẽ được sử dụng và người dùng có thể thay đổi cài đặt này.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Kiểm soát việc sử dụng API WebUSB


 1. Không cho phép bất kỳ trang web nào yêu cầu quyền truy cập vào thiết bị USB qua API WebUSB
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultWebUsbGuardSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
 2. Cho phép các trang web yêu cầu người dùng cấp quyền truy cập vào một thiết bị USB đã kết nối
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultWebUsbGuardSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value3


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)