బుక్‌మార్క్ సవరణని ప్రారంభిస్తుంది లేదా ఆపివేస్తుంది

మీరు ఈ సెట్టింగ్‌ను ప్రారంభిస్తే, బుక్‌మార్క్‌లను జోడించవచ్చు, తీసివేయవచ్చు లేదా నవీకరించవచ్చు. ఈ విధానాన్ని సెట్ చేయనప్పుడు కూడా ఇదే డిఫాల్ట్‌గా ఉంటుంది.

మీరు ఈ సెట్టింగ్‌ను నిలిపివేస్తే, బుక్‌మార్క్‌లను జోడించలేరు, తీసివేయలేరు లేదా నవీకరించలేరు. ఉనికిలోని బుక్‌మార్క్‌లు ఇంకా అందుబాటులో ఉంటాయి.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameEditBookmarksEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)