అనువాదాన్ని ప్రారంభించు

Google Chromeలో సమీకృత Google అనువాద సేవను ప్రారంభిస్తుంది. మీరు ఈ సెట్టింగ్‌ను ప్రారంభిస్తే, Google Chrome తగిన సమయంలో వినియోగదారు కోసం పేజీ అనువాదాన్ని ప్రతిపాదించే ఒక సమీకృత టూల్‌బార్‌ను చూపుతుంది. మీరు ఈ సెట్టింగ్‌ను ఆపివేస్తే, వినియోగదారులు అనువాదం బార్‌ను చూడరు. మీరు ఈ సెట్టింగ్‌ను ప్రారంభించినా లేదా ఆపివేసినా, వినియోగదారులు ఈ సెట్టింగ్‌ను Google Chromeలో మార్చడం లేదా భర్తీ చేయడం చేయలేరు. ఈ సెట్టింగ్‌ను‌ సెట్ చేయకుండా వదిలేస్తే వినియోగదారు ఈ ఫంక్షన్‌ను ఉపయోగించాలా వద్దా నిర్ణయించగలరు.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameTranslateEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)