અનુવાદને સક્ષમ કરો

એકીકૃત Google અનુવાદ સેવાને Google Chrome પર સક્ષમ કરે છે.

જો તમે આ સેટિંગને સક્ષમ કરો છો, તો Google Chrome વપરાશકર્તાઓ માટે પૃષ્ઠને અનુવાદિત કરવાની ઑફર કરતું એકીકૃત ટૂલબાર બતાવશે, જ્યારે ઉચિત હોય.

જો તમે આ સેટિંગને અક્ષમ કરો છો, તો વપરાશકર્તાઓને ક્યારેય અનુવાદ બાર દેખાશે નહીં.

જો તમે આ સેટિંગને સક્ષમ અથવા અક્ષમ કરો છો, તો વપરાશકર્તાઓ આ સેટિંગને Google Chrome માં બદલી અથવા ઑવરરાઇડ કરી શકતા નથી.

જો આ સેટિંગ સેટ કર્યા વિના છોડેલી છે તો વપરાશકર્તા નક્કી કરી શકે છે કે આ ફંક્શનનો ઉપયોગ કરવો કે નહીં.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameTranslateEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)