તૃતીય પક્ષની કૂકીઝને અવરોધિત કરે છે

આ સેટિંગને સક્ષમ કરવી એ બ્રાઉઝરનાં ઍડ્રેસ બારમાં હોય તે ડોમેનમાંથી ન હોય તેવા વેબ પેજ ઘટકો દ્વારા કુકીને સેટ થતી અટકાવે છે.

આ સેટિંગને અક્ષમ કરવાથી બ્રાઉઝરનાં ઍડ્રેસ બારમાં હોય તે ડોમેનમાંથી ન હોય તેવા વેબ પેજ ઘટકો દ્વારા કુકીને સેટ થવાની મંજૂરી આપે છે અને વપરાશકર્તાઓને આ સેટિંગ બદલતા અટકાવે છે.

જો આ નીતિને સેટ કર્યા વિના છોડો છો, તો તૃતીય પક્ષ કુકી સક્ષમ થશે પણ વપરાશકર્તા તેને બદલી શકશે.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameBlockThirdPartyCookies
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)