સ્થાનિક વિશ્વનીય એન્કર દ્વારા જારી કરાયેલ તે પ્રમાણપત્રોને મંજૂરી આપવામાં આવે કે નહીં કે જેમાં subjectAlternativeName એક્સ્ટેન્શન ખૂટે છે

જ્યારે આ સેટિંગ સક્ષમ કરેલ હોય, ત્યારે Google Chrome, પ્રમાણપત્રમાં subjectAlternativeName એક્સ્ટેન્શન ખૂટતું હોવા પર, હોસ્ટના નામથી મેળ કરવા માટે સર્વર પ્રમાણપત્રના commonName નો ઉપયોગ ત્યાં સુધી કરશે, જ્યાં સુધી તે સ્થાનિકરૂપે ઇન્સ્ટૉલ કરેલ CA પ્રમાણપત્રોને સફળતાપૂર્વક માન્ય ન કરી લે અને તેની સાથે જોડાઈ ન જાય.

નોંધો કે આ ભલામણ કરેલ નથી, કેમકે આ nameConstraints એક્સ્ટેન્શનને ટાળવાની મંજૂરી આપી શકે છે કે જે તે હોસ્ટના નામને પ્રતિબંધિત કરે છે કે જેના માટે આપેલ પ્રમાણપત્ર અધિકૃત કરવામાં આવેલ હોઈ શકે છે.

જો આ નીતિ સેટ કરેલ ન હોય અથવા તો false પર સેટ કરેલ હોય, તો તે સર્વર પ્રમાણપત્ર પર વિશ્વાસ કરવામાં આવશે નહીં કે જેમાં કાં તો DNS નામ અથવા IP સરનામું ધરાવતું subjectAlternativeName એક્સ્ટેન્શન ખૂટે છે.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameEnableCommonNameFallbackForLocalAnchors
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)