જ્યાં રીમોટ ઍક્સેસ ક્લાઇન્ટ્સને તેમના પ્રમાણીકરણ ટોકન મળવા જોઇએ તે URL

જો આ નીતિ સેટ કરવામાં આવી હોય, તો રિમોટ ઍક્સેસ હોસ્ટ માટે આવશ્યક છે કે પ્રમાણીકરણ કરનાર ક્લાઇન્ટ કનેક્ટ કરવા માટે, આ URL પરથી પ્રમાણીકરણ ટોકન મેળવે. RemoteAccessHostTokenValidationUrl ની સાથે ઉપયોગમાં લેવો આવશ્યક છે.

આ સુવિધા હાલમાં સર્વર તરફથી અક્ષમ કરવામાં આવી છે.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

જ્યાં રીમોટ ઍક્સેસ ક્લાઇન્ટ્સને તેમના પ્રમાણીકરણ ટોકન મળવા જોઇએ તે URL

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameRemoteAccessHostTokenUrl
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)