સ્વતઃભરણ સક્ષમ કરો

Google Chrome ની સ્વતઃપૂર્ણ વિશેષતાને સક્ષમ કરે છે અને વપરાશકર્તાઓને પહેલાથી સ્ટોર કરેલી માહિતી જેમ કે સરનામું અથવા ક્રેડિટ કાર્ડ માહિતીનો ઉપયોગ કરીને વેબ ફોર્મ્સ સ્વતઃપૂર્ણ કરવાની મંજૂરી આપે છે. જો તમે આ સેટિંગને અક્ષમ કરો છો, તો સ્વતઃપૂર્ણ વપરાશકર્તાઓ માટે ઇનઍક્સેસિબલ થઈ જશે. જો તમે આ સેટિંગને સક્ષમ કરો છો અથવા મૂલ્યને ગોઠવતા નથી, તો સ્વતઃપૂર્ણ વપરાશકર્તાઓના નિયંત્રણમાં રહેશે. આનાથી તેઓ સ્વતઃપૂર્ણ પ્રોફાઇલ્સ ગોઠવી શકે છે અને તેમની ઇચ્છાથી સ્વતઃપૂર્ણને ચાલુ અને બંધ કરી શકે છે.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\Recommended
Value NameAutoFillEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)