ડિફોલ્ટ કી જનરેશન સેટિંગ

વેબસાઇટ્સને કી જનરેશનનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપવી કે નહીં તે સેટ કરવાની મંજૂરી આપે છે. કી જનરેશનનો ઉપયોગ કરવું તમામ વેબસાઇટ્સ માટે મંજૂર કરી શકાય છે અથવા તમામ વેબસાઇટ્સ માટે નકારી શકાય છે.

જો આ નીતિ સેટ કર્યા વિના છોડી હોય, તો 'BlockKeygen' નો ઉપયોગ થશે અને વપરાશકર્તા તેને બદલવામાં સમર્થ હશે.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ડિફોલ્ટ કી જનરેશન સેટિંગ


 1. તમામ સાઇટ્સને કી જનરેશનનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપો
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultKeygenSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. કોઈપણ સાઇટને કી જનરેશનનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપશો નહીં
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultKeygenSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)