ડિફૉલ્ટ શોધ પ્રદાતા નામ

ડિફોલ્ટ શોધ પ્રદાતાના નામનો ઉલ્લેખ કરે છે. જો ખાલી છોડવામાં આવે અથવા સેટ કરવામાં ન આવે, તો શોધ URL દ્વારા ઉલ્લેખિત હોસ્ટનું નામ ઉપયોગમાં લેવાશે.

આ નીતિને, તો જ માનવામાં આવશે જો 'DefaultSearchProviderEnabled' નીતિ અક્ષમ હોય.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ડિફૉલ્ટ શોધ પ્રદાતા નામ

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDefaultSearchProviderName
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)