બુકમાર્ક સંપાદનને સક્ષમ અથવા અક્ષમ કરે છે

જો તમે આ સેટિંગને સક્ષમ કરો છો, તો બુકમાર્ક ઉમેરાઈ શકે છે, દૂર થઈ શકે છે અથવા સંશોધિત થઈ શકે છે. આ ડિફૉલ્ટ છે પણ જ્યારે આ નીતિ સેટ કરેલી ન હોય ત્યારે.

જો તમે આ સેટિંગને અક્ષમ કરો છો, તો, બુકમાર્ક ઉમેરાઈ શકતા નથી, દૂર થઈ શકતા નથી અથવા સંશોધિત થઈ શકતા નથી, અસ્તિત્વમાં છે તે બુકમાર્ક હજી પણ ઉપલબ્ધ છે.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameEditBookmarksEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)