ಬುಕ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ

ನೀವು ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಬುಕ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ, ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸದೇ ಇರುವಾಗ ಇದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ

ನೀವು ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಬುಕ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ, ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬುಕ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameEditBookmarksEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)