બિલ્ટ-ઇન DNS ક્લાયન્ટનો ઉપયોગ કરો

બિલ્ટ-ઇન DNS ક્લાયંટને Google Chrome માં ઉપયોગમાં લેવું કે નહીં તે નિયંત્રિત કરે છે.

જો આ નીતિ સાચા પર સેટ હોય, તો બિલ્ટ-ઇન DNS ક્લાયંટનો ઉપયોગ થશે, જો ઉપલબ્ધ હોય તો.

જો આ નીતિ ખોટા પર સેટ હોય, તો બિલ્ટ-ઇન DNS ક્લાયંટનો ક્યારેય ઉપયોગ થશે નહીં.

જો આ નીતિ સેટ કર્યા વગર છોડી હોય, તો વપરાશકર્તાઓ બિલ્ટ-ઇન DNS ક્લાયંટનો ઉપયોગ chrome://flags ને સંપાદિત કરીને કરવો કે એક આદેશ-રેખા ધ્વજનો ઉલ્લેખ કરીને કરવો તે ફેરફાર કરવામાં સક્ષમ હશે.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameBuiltInDnsClientEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)