ફાઇલ પસંદગી સંવાદોની વિનંતીને મંજૂરી આપો

Google Chrome ને ફાઇલ પસંદગી સંવાદો પ્રદર્શિત કરવાની મંજૂરી આપીને મશીન પરની સ્થાનિક ફાઇલોને ઍક્સેસ કરવાની મંજૂરી આપે છે. જો તમે આ સેટિંગને સક્ષમ કરો છો, તો વપરાશકર્તાઓ ફાઇલ પસંદગી સંવાદને સામાન્ય રીતે ખોલી શકે છે. જો તમે આ સેટિંગને અક્ષમ કરો છો, તો જ્યારે વપરાશકર્તા કોઈ ક્રિયા કરે છે જેના લીધે ફાઇલ પસંદગી સંવાદ ચાલુ થાય છે (જેમ કે બુકમાર્ક્સ આયાત કરવા, ફાઇલો અપલોડ કરવી, લિંક્સ સાચવવી વગેરે) ત્યારે તેના બદલે એક સંદેશ પ્રદર્શિત થાય છે અને વપરાશકર્તાએ ફાઇલ પસંદગી સંવાદ પર રદ કરો ક્લિક કરવું પડે છે. જો સેટિંગ સેટ નથી થતી, તો વપરાશકર્તાઓ સામાન્ય રીતે ફાઇલ પસંદગી સંવાદ ખોલી શકે છે.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameAllowFileSelectionDialogs
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)