ટૂલબાર પર હોમ બટન બતાવો

Google Chrome ના ટૂલબાર પર હોમ બટન બતાવે છે.

જો તમે આ સેટિંગ સક્ષમ કરો છો, તો હોમ બટન હંમેશા બતાવાય છે.

જો તમે આ સેટિંગ અક્ષમ કરો છો, તો હોમ બટન ક્યારેય બતાવાતું નથી.

જો તમે આ સેટિંગને સક્ષમ અથવા અક્ષમ કરો છો, તો વપરાશકર્તાઓ Google Chrome માં આ સેટિંગને બદલી અથવા ઓવરરાઇડ કરી શકશે નહીં.

આ નીતિને સેટ ન કરેલી છોડવાથી વપરાશકર્તાઓ હોમ બટન બતાવવું કે નહીં તે પસંદ કરી શકે છે.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameShowHomeButton
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)