ડિફોલ્ટ છબી સેટિંગ

વેબસાઇટ્સને છબીઓ પ્રદર્શિત કરવાની મંજૂરી આપવી કે નહીં તે સેટ કરવાની મંજૂરી આપે છે. છબીઓને પ્રદર્શિત કરવું અથવા તો તમામ વેબસાઇટ્સ માટે મંજૂર કરી શકાય છે અથવા તો તમામ વેબસાઇટ્સ માટે નકારી શકાય છે.

જો નીતિ સેટ કર્યા વિના છોડેલી છે, તો 'AllowImages' નો ઉપયોગ કરવામાં આવશે અને વપરાશકર્તા તેને બદલી શકશે.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ડિફોલ્ટ છબી સેટિંગ


 1. બધી સાઇટ્સને બધી છબીઓ બતાવવાની મંજૂરી આપો
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultImagesSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. કોઈ પણ સાઇટને છબીઓ બતાવવાની મંજૂરી આપશો નહીં
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultImagesSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)