இயல்புநிலை படங்கள் அமைப்பு

வலைத்தளங்கள் படங்களை காண்பிக்க அனுமதிக்கப்படலாமா என்பதை அமைத்திட உங்களை அனுமதிக்கிறது. படங்களை காண்பித்தல், எல்லா வலைத்தளங்களுக்கும் அனுமதிக்கப்படலாம் அல்லது எல்லா வலைத்தளங்களுக்கும் தடுக்கப்படலாம். இந்தக் கொள்கை அமைக்கப்படாமல் இருந்தால், 'AllowImages' என்பது பயன்படுத்தப்படும் மேலும் பயனர் அதை மாற்ற முடியும்.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

இயல்புநிலை படங்கள் அமைப்பு


 1. அனைத்துப் படங்களையும் காண்பிக்க, அனைத்து தளங்களையும் அனுமதி
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultImagesSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. படங்களைக் காண்பிக்க எந்த தளத்தையும் அனுமதிக்காதே
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultImagesSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)