இந்த தளங்களில் குக்கீகளைத் தடு

குக்கீகளை அமைக்க அனுமதிக்காத தளங்களைக் குறிக்கும் url வகைகளின் பட்டியலை அமைக்க, உங்களை அனுமதிக்கிறது. இந்த கொள்கை அமைக்கப்படாமல் இருந்தால், 'DefaultCookiesSetting' கொள்கை அமைக்கப்பட்டு இருந்தால் அல்லது பயனரின் தனிப்பட்ட உள்ளமைப்புகளில் இருந்து ஒட்டுமொத்த இயல்புநிலை மதிப்பானது எல்லா தளங்களுக்கும் பயன்படுத்தப்படும்.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

இந்த தளங்களில் குக்கீகளைத் தடு

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\CookiesBlockedForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)