அச்சிடலை இயக்கு

Google Chrome இல் அச்சிடலை செயலாக்குகிறது மேலும் இந்த அமைப்பைப் பயனர் மாற்றுவதிலிருந்து தடுக்கிறது.

இந்த அமைப்பு செயலாக்கப்பட்டால் அல்லது உள்ளமைக்கப்படவில்லை எனில், பயனர்களால் அச்சிட முடியும்.

இந்த அமைப்பு முடக்கப்பட்டிருந்தால், Google Chrome இலிருந்து பயனர்களால் அச்சிட முடியாது. திருக்கி மெனு, நீட்டிப்புகள், JavaScript பயன்பாடுகள் போன்றவையில் அச்சிடல் முடக்கப்பட்டிருக்கிறது. எனினும் அச்சிடும்போது Google Chrome வழியாக கடக்கும் செருகுநிரல்களிலிருந்து அச்சிட முடியும். எடுத்துக்காட்டாக, இந்தக் கொள்கையில் உள்ளடங்காத சூழல் மெனுவில் சில Flash பயன்பாடுகள் அச்சிடல் விருப்பத்தைக் கொண்டிருக்கும்.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NamePrintingEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)