இயல்புநிலை அறிவிப்பு அமைப்பு

டெஸ்க்டாப் அறிவிப்புகளைக் காண்பிக்க வலைத்தளங்கள் அனுமதிக்கின்றனவா என்பதை அமைக்க உங்களை அனுமதிக்கிறது. காண்பிக்கப்படும் டெஸ்க்டாப் அறிவிப்புகள் இயல்புநிலை மூலம் அனுமதிக்கப்படும், இயல்புநிலை மூலம் மறுக்கப்படும் அல்லது டெஸ்க்டாப் அறிவிப்புகளைக் காண்பிக்க வலைத்தளம் விரும்புகிறது என ஒவ்வொரு முறையும் பயனர் கேட்கப்படுவார். இந்தக் கொள்கையானது அமைக்கப்படாமல் விலக்கப்பட்டிருந்தால், 'அறிவிப்புகளைக் கேள்' என்பது பயன்படுத்தப்படும், பயனர் அதை மாற்ற இயலும்.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

இயல்புநிலை அறிவிப்பு அமைப்பு


 1. டெஸ்க்டாப் அறிவிக்கைகளை காண்பிக்க தளங்களை அனுமதி
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultNotificationsSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. டெஸ்க்டாப் அறிவிக்கைகளைக் காண்பிக்க எந்த தளத்தையும் அனுமதிக்காதே
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultNotificationsSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
 3. டெஸ்க்டாப் அறிவிப்புகளைக் காண்பிக்க வேண்டுமென்று ஏதேனும் ஒரு தளம் கேட்கும்போதெல்லாம் என்னிடம் கேள்
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultNotificationsSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value3


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)