இயல்பு தேடல் வழங்குநருக்கான படம் மூலம் தேடு என்ற அம்சத்தை வழங்கும் அளவுரு

படத் தேடலை வழங்குவதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட தேடல் இன்ஜினின் URL ஐக் குறிப்பிடுகிறது. GET முறையைப் பயன்படுத்தி தேடல் கோரிக்கைகள் அனுப்பப்படும். DefaultSearchProviderImageURLPostParams கொள்கை அமைக்கப்பட்டால், படத் தேடல் கோரிக்கைகள் அதற்குப் பதிலாக POST முறையைப் பயன்படுத்தும்.

இந்தக் கொள்கை விருப்பத்திற்குரியதாகும். அமைக்கப்படவில்லையெனில், படத் தேடல் எதுவும் பயன்படுத்தப்படாது.

'DefaultSearchProviderEnabled' கொள்கை இயக்கப்பட்டிருந்தால் மட்டுமே இந்தக் கொள்கையானது ஆதரிக்கப்படும்.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

இயல்பு தேடல் வழங்குநருக்கான படம் மூலம் தேடு என்ற அம்சத்தை வழங்கும் அளவுரு

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDefaultSearchProviderImageURL
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)