மாற்று பிழைப் பக்கங்களை இயக்கு

Google Chrome இல் தோன்றியுள்ள மாற்றுப் பிழை பக்கங்களின் ('பக்கம் காணப்படவில்லை' போன்று) பயன்பாட்டை செயல்படுத்துகிறது, மேலும் இந்த அமைப்பை மாற்றுவதிலிருந்து பயனர்களைத் தடுக்கிறது. இந்த அமைப்பை செயல்படுத்தினால், அதற்கு மாற்றான பிழை பக்கங்கள் பயன்படுத்தப்படும். நீங்கள் இந்த அமைப்பை முடக்கினால், அதற்கு மாற்றான பிழை பக்கங்கள் ஒருபோதும் பயன்படுத்தப்படாது. இந்த அமைப்பை நீங்கள் இயக்கினாலோ அல்லது முடக்கினாலோ, பயனர்கள் Google Chrome இல் இந்த அமைப்பை மாற்றவோ அல்லது மீறவோ முடியாது. இந்த கொள்கையை அமைக்காமல் விட்டால், இது செயல்படுத்தப்படும் ஆனால், பயனர் அதை மாற்றலாம்.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameAlternateErrorPagesEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)