முதல் இயக்கத்தின்போதே இயல்புநிலை உலாவலிருந்து சேமித்த கடவுச்சொற்களை இறக்குமதி செய்

முந்தைய இயல்புநிலை உலாவி செயலாக்கப்பட்டிருந்தால், அதிலிருந்து சேமித்த கடவுச்சொற்கள் இறக்குமதி செய்யப்பட வேண்டும் என்று இந்தக் கொள்கை முயற்சிக்கும். அது முடக்கப்பட்டால், சேமித்த கடவுச்சொற்களை இறக்குமதி செய்ய முடியாது. இது அமைக்கப்படவில்லை எனில், இறக்குமதி செய்யலாமா என பயனரிடம் கேட்கப்படும் அல்லது தானாக இறக்குமதியாகும்.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameImportSavedPasswords
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)