ആദ്യ റൺ ചെയ്യലിലെ സ്ഥിരസ്ഥിതി ബ്രൗസറിൽ നിന്നുമുള്ള സംരക്ഷിച്ച പാസ്‌വേഡുകൾ ഇംപോർട്ട് ചെയ്യുക

നിലവിലെ സ്ഥിരസ്ഥിതി ബ്രൗസർ പ്രാപ്‌തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതിൽ നിന്നും സംരക്ഷിത പാസ്‌വേഡ് ഇംപോർട്ട് ചെയ്യുവാൻ ഈ നയം നിർബന്ധിക്കുന്നു. പ്രാപ്‌തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ നയം ഇംപോർട്ട് ഡയലോഗിനെയും ബാധിക്കുന്നു.

അപ്രാപ്‌തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സംരക്ഷിത പാസ്‌വേഡ് ഒന്നുംതന്നെ ഇംപോർട്ട് ചെയ്യില്ല.

ഇത് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അത് ഇംപോർട്ട് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപോർട്ട് ചെയ്യൽ

സ്വയമേവ സംഭവിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് ഉപയോക്താവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameImportSavedPasswords
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)