ഈ സൈറ്റുകളില്‍ ഇമേജ് അനുവദിക്കുക

ഇമേജുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സൈറ്റുകളെ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന url പാറ്റേണുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് സജ്ജമാക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

ഈ നയം സജ്ജീകരിക്കാത്ത നിലയിലാണെങ്കിൽ ആഗോള സ്ഥിരസ്ഥിതി മൂല്യം, അത് സജ്ജമാക്കിയ 'DefaultImagesSetting' നയത്തിൽ നിന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ ഉപയോക്താവിന്റെ സ്വകാര്യ കോൺഫിഗറേഷനിൽ നിന്നോ ഉള്ള എല്ലാ സൈറ്റുകൾക്കായും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ഈ സൈറ്റുകളില്‍ ഇമേജ് അനുവദിക്കുക

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\ImagesAllowedForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)