പാസ്‌വേഡ് മാനേജറിൽ പാസ്‌വേഡുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുക

ഈ ക്രമീകരണം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുകയാണെങ്കിൽ, പാസ്‌വേഡുകൾ ഓർമ്മിക്കാനും അടുത്തതവണ ഒരു സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവ സ്വമേധയാ നൽകാനും ഉപയോക്താവിന് Google Chrome ഉപയോഗിക്കാനാകും.

ഈ ക്രമീകരണം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പുതിയ പാസ്‌വേഡുകൾ സംരക്ഷിക്കാനാകില്ല, എങ്കിലും മുമ്പ് സംരക്ഷിച്ച പാസ്‌വേഡുകൾ അവർക്ക് തുടർന്നും ഉപയോഗിക്കാം.

ഈ നയം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുകയാണെങ്കിലോ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുകയാണെങ്കിലോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അത് Google Chrome എന്നതിൽ
മാറ്റാനോ അസാധുവാക്കാനോ കഴിയില്ല. ഈ നയം സജ്ജമാക്കാതെ വിടുകയാണെങ്കിൽ, പാസ്‌വേഡ് സംരക്ഷിക്കാൻ അനുവദിക്കും (എന്നാൽ ഉപയോക്താവിന് ഇത് ഓഫാക്കാനാകും).

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NamePasswordManagerEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)