ഡിസ്ക്ക് കാഷെ ഡയറക്ടറി സജ്ജമാക്കുക

ഡിസ്‌ക്കിൽ കാഷെ ചെയ്‌ത ഫയലുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്, Google Chrome ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡയറക്‌ടറി കോൺ‌ഫിഗർ ചെയ്യുന്നു.

നിങ്ങൾ ഈ നയം സജ്ജമാക്കിയാൽ, ഉപയോക്താവ് '--disk-cache-dir' ഫ്ലാഗ് വ്യക്തമാക്കിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡയറക്‌ടറിയെ Google Chrome ഉപയോഗിക്കും.

ഉപയോഗിക്കാനാകുന്ന വേരിയബിളുകളുടെ ലിസ്‌റ്റിനായി https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables കാണുക.

ഈ നയം സജ്ജമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഡിഫോൾട്ട് കാഷെ ഡയറക്‌ടറി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഒപ്പം ഉപയോക്താവിന് ഇത് '--disk-cache-dir' കമാൻഡ് ലൈൻ ഫ്ലാഗ് ഉപയോഗിച്ച് അസാധുവാക്കാനുമാകും.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ഡിസ്ക്ക് കാഷെ ഡയറക്ടറി സജ്ജമാക്കുക

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDiskCacheDir
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)