മൊഴിമാറ്റം പ്രാപ്തമാക്കുക

Google Chrome എന്നതിൽ സംയോജിത Google Translate സേവനം പ്രാപ്‌തമാക്കുക.

നിങ്ങൾ ഈ ക്രമീകരണം പ്രാപ്‌തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഉപയോക്താവിനായി പേജ് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നത് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംയോജിത ഉപകരണബാർ Google Chrome ഉചിതമായ സമയത്ത് കാണിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾ ഈ ക്രമീകരണം അപ്രാപ്‌തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഉപയോക്താവ് ഒരിക്കലും പരിവർത്തന ബാർ കാണുകയില്ല.

നിങ്ങൾ ഈ ക്രമീകരണം പ്രാപ്‌തമാക്കുകയോ അപ്രാപ്‌തമാക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഉപയോക്താവിന് Google Chrome എന്നതിലെ ഈ ക്രമീകരണം മാറ്റാനോ അസാധുവാക്കാനോ കഴിയുകയില്ല.

ഈ ക്രമീകരണം സജ്ജീകരിക്കാത്ത നിലയിലാണെങ്കിൽ ഉപയോക്താവിന് ഈ ഫംഗ്‌ഷൻ ഉപയോഗിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameTranslateEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)