നെറ്റ്‍വര്‍ക്ക് പ്രവചനം പ്രാപ്‌തമാക്കുക

Google Chrome എന്നതിൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് പ്രവചനങ്ങൾ പ്രാപ്‌തമാക്കുകയും ഈ ക്രമീകരണങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിൽ നിന്നും ഉപയോക്താക്കളെ തടയുകയും ചെയ്യുക.

ഇത് DNS പ്രീഫെച്ചിംഗിനെ മാത്രമല്ല, വെബ് പേജിന്റെ TCP, SSL പ്രീകണക്ഷനേയും പ്രീറെൻഡറിംഗിനേയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. നയത്തിന്റെ പേര് ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങൾക്കായുള്ള DNS പ്രീഫെച്ചിംഗിനെ റഫർ ചെയ്യുന്നു.

നിങ്ങൾ ഈ ക്രമീകരണം പ്രാപ്‌തമാക്കുകയോ അപ്രാപ്‌തമാക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഈ ക്രമീകരണം Google Chrome-ൽ മാറ്റം വരുത്താനോ അസാധുവാക്കാനോ കഴിയില്ല.

ഈ നയം സജ്ജമാക്കാത്ത നിലയിലാണെങ്കിൽ, ഇത് പ്രാപ്‌തമാകുമെങ്കിലും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തുവാനാകും.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\Recommended
Value NameDnsPrefetchingEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)