പ്രോക്സി സെര്‍വര്‍ ക്രമീകരണം എങ്ങനെ നിര്‍ദേശിക്കണമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുക

Google Chrome ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോക്‌സി സെർവർ വ്യക്തമാക്കാനും, പ്രോക്‌സി ക്രമീകരണം മാറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് ഉപയോക്താക്കളെ തടയാനും നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. ARC-ആപ്‌സിന് ഈ പ്രോക്‌സി സെർവറും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും.

ഒരിക്കലും പ്രോക്‌സി സെർവർ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനും എല്ലായ്‌പ്പോഴും നേരിട്ട് കണക്‌റ്റുചെയ്യാനും നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മറ്റെല്ലാ ഓപ്‌ഷനുകളും അവഗണിക്കപ്പെടും.

നിങ്ങൾ സിസ്‌റ്റം പ്രോക്‌സി ക്രമീകരണം ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മറ്റെല്ലാ ഓപ്‌ഷനുകളും അവഗണിക്കപ്പെടും.

നിങ്ങൾ പ്രോക്‌സി സെർവർ സ്വയം കണ്ടെത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മറ്റെല്ലാ ഓപ്‌ഷനുകളും അവഗണിക്കപ്പെടും.

ഫിക്‌സഡ് സെർവർ പ്രോക്‌സി മോഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ' പ്രോക്‌സി സെർവറിന്റെ വിലാസം അല്ലെങ്കിൽ URL', 'പ്രോക്‌സി ബൈപ്പാസ് നയങ്ങളുടെ കോമയാൽ വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ലിസ്‌റ്റ്' എന്നിവയിൽ തുടർന്നുള്ള ഓപ്‌ഷനുകൾ വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയും. ARC-ആപ്‌സിന്, കൂടുതൽ മുൻഗണനയോടെയുള്ള HTTP പ്രോക്‌സി സെർവർ മാത്രമേ ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ.

ഒരു .pac പ്രോക്‌സി സ്‌ക്രിപ്‌റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ 'ഒരു പ്രോക്‌സി .pac ഫയലിലേക്കുള്ള URL' എന്നതിലെ സ്‌ക്രിപ്‌റ്റിൽ URL വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

വിശദമായ ഉദാഹരണങ്ങൾക്ക്, ഇത് സന്ദർശിക്കുക:
https://www.chromium.org/developers/design-documents/network-settings#TOC-Command-line-options-for-proxy-sett.

നിങ്ങൾ ഈ ക്രമീകരണം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുകയാണെങ്കിൽ Google Chrome, ARC-ആപ്‌സ് എന്നിവ കമാൻഡ് ലൈനിൽ നിന്നും വ്യക്തമാക്കിയ പ്രോക്‌സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഓപ്‌ഷനുകളെയും അവഗണിക്കും.

ഈ നയം സജ്ജമാക്കാതെ വിടുന്നത്, ഉപയോക്താക്കളെ പ്രോക്‌സി ക്രമീകരണം സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതിനിടയാക്കും.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

പ്രോക്സി സെര്‍വര്‍ ക്രമീകരണം എങ്ങനെ നിര്‍ദേശിക്കണമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുക


 1. ഒരിക്കലും പ്രോക്സി ഉപയോഗിക്കരുത്
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valuedirect
 2. പ്രോക്സി ക്രമീകരണങ്ങള്‍ സ്വയമേവ കണ്ടെത്തുക
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valueauto_detect
 3. ഒരു .pac പ്രോക്സി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുക
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valuepac_script
 4. സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ പ്രോക്സി സെര്‍വറുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുക
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valuefixed_servers
 5. സിസ്റ്റം പ്രോക്സി ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുക
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valuesystem


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)