ഡിഫോൾട്ട് Flash ക്രമീകരണം

സ്വയമേവ Flash പ്ലഗിൻ റൺ ചെയ്യുന്നതിന് വെബ്‌സൈറ്റുകളെ അനുവദിക്കണോയെന്ന് സജ്ജമാക്കുന്നതിന് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. സ്വയമേവ Flash പ്ലഗിൻ റൺ ചെയ്യുന്നത്, ഒന്നുകിൽ എല്ലാ വെബ്‌സൈറ്റുകൾക്കും വേണ്ടി അനുവദിക്കുകയോ എല്ലാ വെബ്‌സൈറ്റുകൾക്കും വേണ്ടി നിരസിക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

Flash പ്ലഗിൻ റൺ ചെയ്യുന്നതിന് 'പ്ലേ ചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക' അനുവദിക്കുന്നു, എന്നാൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് പ്ലേസ്‌ഹോൾഡറിൽ ഉപയോക്താവ് ക്ലിക്കുചെയ്യണം.

ഈ നയം സജ്ജമാക്കാതെ വിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ക്രമീകരണം നേരിട്ട് മാറ്റുന്നതിന് ഉപയോക്താവിന് കഴിയും.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ഡിഫോൾട്ട് Flash ക്രമീകരണം


 1. Flash പ്ലഗിൻ റൺ ചെയ്യുന്നതിന് എല്ലാ സൈറ്റുകളെയും അനുവദിക്കുക
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultPluginsSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. Flash പ്ലഗിൻ ബ്ലോക്കുചെയ്യുക
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultPluginsSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
 3. പ്ലേ ചെയ്യാന്‍ ക്ലിക്കുചെയ്യുക
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultPluginsSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value3


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)