ഈ സൈറ്റുകളിൽ കീ സൃഷ്‌ടിക്കൽ ബ്ലോക്കുചെയ്യുക

കീ സൃഷ്‌ടിക്കലിന് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിച്ചിക്കുന്ന സൈറ്റുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന url പാറ്റേണുകളുടെ ഒരു ലിസ്‌റ്റ് സജ്ജമാക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. url പാറ്റേൺ 'KeygenAllowedForUrls',-ൽ ആണെങ്കിൽ, അത് ഈ ഒഴിവാക്കലുകളെ അസാധുവാക്കുന്നു.

ഈ നയം സജ്ജമാക്കാത്ത നിലയിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ സൈറ്റുകൾക്കുമുള്ള ഗ്ലോബൽ ഡിഫോൾട്ട് മൂല്യം, 'DefaultKeygenSetting' നയം സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോക്താവിന്റെ വ്യക്തിപരമായ കോൺഫിഗറേഷനിൽ നിന്നോ, ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ഈ സൈറ്റുകളിൽ കീ സൃഷ്‌ടിക്കൽ ബ്ലോക്കുചെയ്യുക

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\KeygenBlockedForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)