ഈ സൈറ്റുകളില്‍ കുക്കികള്‍ തടയുക

കുക്കികൾ സജ്ജീകരിക്കാൻ അനുവാദമില്ലാത്ത സൈറ്റുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന url പാറ്റേണുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് സജ്ജമാക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

ഈ നയം സജ്ജീകരിക്കാത്ത നിലയിലാണെങ്കിൽ ആഗോള സ്ഥിരസ്ഥിതി മൂല്യം, അത് സജ്ജമാക്കിയ 'DefaultCookiesSetting' നയത്തിൽ നിന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ ഉപയോക്താവിന്റെ സ്വകാര്യ കോൺഫിഗറേഷനിൽ നിന്നോ ഉള്ള എല്ലാ സൈറ്റുകൾക്കായും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ഈ സൈറ്റുകളില്‍ കുക്കികള്‍ തടയുക

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\CookiesBlockedForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)