ഓഡിയോ ക്യാപ്‌ചർ അനുവദിക്കുകയോ നിരസിക്കുകയോ ചെയ്യുക

പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ കോൺഫിഗർ (ഡിഫോൾട്ട്) ചെയ്‌തിട്ടില്ലെങ്കിലോ AudioCaptureAllowedUrls-കൾ ലിസ്റ്റിൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്‌ത URL-കൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ ആക്‌സസ്സ് ലഭിക്കുന്നു, അതിൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്‌ത URL-കൾക്ക് ഒഴികെ ഉപയോക്താവിനോട് ഓഡിയോ ക്യാപ്‌ചർ ആക്‌സസ്സ് ആവശ്യപ്പെടും.

ഈ നയം പ്രവർത്തനരഹിതമായിരിക്കുമ്പോൾ, ഉപയോക്താവിനോട് ഒരിക്കലും ആവശ്യപ്പെടില്ല ഒപ്പം AudioCaptureAllowedUrls-കളിൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്‌ത URL-കൾക്ക് മാത്രമേ വീഡിയോ ലഭ്യമാകൂ.

എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ഓഡിയോ ഇൻപുട്ടുകൾക്കും ഈ നയം ബാധകമാണ്, അന്തർനിർമ്മിത മൈക്രോഫോണിന് മാത്രം നയം ബാധകമല്ല.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameAudioCaptureAllowed
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)