റോമിംഗ് പ്രൊഫൈൽ ഡയറക്‌റ്ററി സജ്ജമാക്കുക

പ്രൊഫൈലുകളുടെ റോമിംഗ് പകർപ്പ് സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് Google Chrome ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡയറക്‌റ്ററി കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്നു.

നിങ്ങൾ ഈ നയം സജ്ജമാക്കുകയാണെങ്കിൽ, Google Chrome പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഫൈലുകളുടെ റോമിംഗ് പകർപ്പ് സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് Google Chrome, നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡയറക്‌റ്ററി ഉപയോഗിക്കും. Google Chrome നയം പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കിയിരിക്കുകയോ സജ്ജമാക്കാതെ വിടുകയോ ആണെങ്കിൽ, ഈ നയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മൂല്യം ഉപയോഗിക്കില്ല.

ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വേരിയബിളുകളുടെ ഒരു ലിസ്‌റ്റിന് https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables കാണുക.

ഈ നയം സജ്ജമാക്കാതെ വിടുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് റോമിംഗ് പ്രൊഫൈൽ പാത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

റോമിംഗ് പ്രൊഫൈൽ ഡയറക്‌റ്ററി സജ്ജമാക്കുക

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameRoamingProfileLocation
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)